Wg danych GUS, w Polsce ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w lipcu 2010 spadły o 0,2% w porównaniu do czerwca, a w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 2,0%; w czerwcu inflacja roczna kształtowała się na poziomie 2,3%.

 

Analitycy Ministerstwa Gospodarki przewidują, że inflacja w Polsce w sierpniu 2010 utrzyma się na poziomie z lipca i wyniesie 2,0% w ujęciu rocznym; nieznacznie spadną ceny żywności, natomiast wzrosnąć mogą ceny paliw, co przełoży się na podrożenie transportu; ograniczony będzie wzrost cen usług w rekreacji, kulturze, gastronomii i hotelarstwie. Natomiast we wrześniu może nastąpić przyśpieszenie inflacji, jednak powinno się utrzymać poniżej celu inflacyjnego RPP.

 

Jak podał Eurostat (biuro statystyczne UE), inflacja w strefie euro wyniosła w lipcu 2010 1,7% r/r (w czerwcu 1,4% r/r) – jest to najwyższy poziom od listopada 2009r. Natomiast średnia inflacja HICP dla wszystkich 27 członków UE wyniosła 2,1% r/r (w czerwcu 1,9%). Najniższy wskaźnik roczny HICP zanotowały w czerwcu: Irlandia -1,2%, Łotwa -0,7% i Słowacja -1,0%; natomiast najwyższe wzrosty HICP miały: Rumunia 7,1%, Grecja 5,5% i Węgry 3,6%.