Właściciel kamienicy mieszkalnej lub budynku, w którym znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie komunalne, może starać się o dofinansowanie remontu nawet wówczas, gdy nie skorzysta z kredytu bankowego. Poprzednio, nie mógł do tego celu wykorzystywać własnych środków. Wnioski o wsparcie należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wsparcia to 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem.