Projekt nowego rządu zakłąda minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 12 złotych brutto za godzinę. Chodzi w tym przypadku o pracę na podstawie umowy zlecenia. Jednym z celów projektu jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. O zmianę taką apelowały m.in. związki zawodowe.
Rada Dialogu Społecznego uważa, że ustawa jak najszybciej powinna wejść w życie. Proponowany termin to 1 stycznia 2017 roku.