Wniosek o przedłużenie dostępu do elastycznej linii kredytowej (Flexibe Credit Line) Międzynarodowego Funduszu Walutowego został podpisany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki oraz ministra finansów Jacka Rostowskiego.

W ramach elastycznej linii kredytowej w maju 2009r. została zaakceptowana jednoroczna umowa opiewająca na 13,69 mld SDR, czyli ok 20,58 mld dolarów. Jenak niestety Polska nie wykorzystała środków z FCL, a dostęp do lini kredytowej wygasł 5 maja br.Według źródła informacji: PAP