Chodzi o tzw. "szybką ścieżkę", w ramach której decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania jest podejmowana średnio w przeciągu 60 dni od momentu złożenia wniosku. Z "szybciej ścieżki" mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem jest, aby projekt na którego dofinansowanie wnioskują był powiązany z pracami badawczo-rozwojowymi. Dofinansowanie może objąć nawet do 80 procent inwestycji.