Okienko transferowe funkcjonować ma w ramach II filaru emerytalnego. Podatnicy będą mogli podjąć decyzję, czy chcą aby ich składki emerytalne w całości spływały do ZUS, czy też ich część na być przekazywana na OFE. Czas na decyzję będzie do końca lipca. Po tym czasie okienko transferowe zostanie zamknięte.