Produkcja w tym czasie wzrosła o 9,5 % r/r w krajach należących do strefy euro.

W Polsce wzrost wyniósł 8,6 %.  Największe wzrosty zostały odnotowane w Estonii (+18,3 %) w Holandii ( +14,7%) oraz w Niemczech (+13,9%).

Spadki wyglądają następująco: Grecja (-6,4%), Irlandia (-2,8%) i Bułgaria (-2,6%)Według źródłą informacji: ISB