Decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie nie zaskoczyła ekspertów rynku finansowego. Tym samym zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych utrzyma się na poziomie 0,25-0,5%.
FED poinformował ponadto, że będzie poddawał ocenie wielkość i termin postępów zakresu stopy procentowej. Docelowo inflacja ma wynieść 2 procent.