Ocena inwestorów uległa jednak w ostatnim czasie zmianie. Lokaty bankowe okazały się przynosić bardzo niewymierne korzyści finansowe. To popchnęło inwestorów w kierunku poszukiwania innych źródeł inwestycji. Wielu z nich zwróciło swoją uwagę właśnie na fundusze inwestycyjne, które często są bardziej rentowne, niż lokaty dostępne na rynku.