W maju br. średnia kwota zaległego zadłużenia to 10 459 zł, a statystyczny dłużnik ma 30-39 lat. Największy odsetek osób czasowo zalegających ze spłatą ma zadłużenie z przedziału 2001-5000 zł. Drobni dłużnicy, posiadający zadłużenie poniżej 2000 zł, stanowią 44% osób czasowo nie wywiązujących się ze zobowiązań.

Na sumę zadłużenia składają się niespłacane kredyty bankowe, pożyczki, opłaty leasingowe, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, czynsze za mieszkania oraz należności alimentacyjne.

 

źródło: Bankier.pl