Cała pula środków przeznaczonych na finansowanie szeroko rozumianej modernizacji polskiej gospodarki jest podzielona na Programy Operacyjne i Priorytety, a te z kolei na Działania. Każde Działanie stanowi oddzielną pulę środków przeznaczonych na realizację konkretnego celu. Różnią się one między sobą głównie przeznaczeniem, wysokością dofinanasowania, ale także częstotliwością naborów wniosków.

System udzielania finansowego wsparcia jest tak skonstruowany, by beneficjenci mogli kompleksowo przygotować zarówno swoje inwestycje, jak i dokumentacje aplikacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami. Częstotliwość rund aplikacyjnych zależy od opracowanego wcześniej przez Instytucje Wdrażające planu oraz przygotowanego harmonogramu naborów. Nie podlega ona niestety żadnym regułom, a konkursy w ramach jednych działań mogą być realizowane cyklicznie raz lub kilka razy w roku, w innych natomiast odbywać się mogą raz w ciągu całej perspektywy finansowej, czyli w okresie lat 2007-2013.

 

 

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że dotychczas rozdysponowano już prawie 40% wszystkich środków przeznaczonych na realizację PO Innowacyjna Gospodarka, głównego źródła pomocy strukturalnej dla innowacyjnych przedsięwzięć i przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę plany Ministerstwa na najbliższe lata, Polska wchodzi w okres apogeum wykorzystywania unijnych dotacji. Rok bieżący ma być pierwszym z dwóch „najtłustszych lat”, kiedy to rozdysponowane zostaną środki rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych w ramach prawie tysiąca konkursów. Tylko w roku 2010 w ramach największego Programu (POIG) planowanych jest ich blisko 40. Szereg środków dla przedsiębiorców zostanie uruchomionych w poszczególnych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. O ile pierwsze przeznaczone będą głównie na innowacyjne przedsięwzięcia, to działania w regionach skupią się na rozwoju wszelkiej działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

(Źródło: Centrum Outsourcingu)