Podatnik może  od dochodu odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz na rzecz krwiodawstwa. Kwota odliczeń nie może przekroczyć 6 procent dochodu w roku podatkowym.