Od 2016 roku podwyższono wysokość ulgi przysługującej na trzecie oraz każde kolejne dziecko. Wynosi ona  1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko oraz 2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.