Na kraje strefy euro przypada  9,2 bln. Najbardziej zadłużonym krajem Unii Europejskiej jest Grecja, Włochy i Portugalia. Najmniej zadłużona jest Estonia, Luksemburg i Łotwa. Wśród państw, które nie należą do strefy euro najbardziej zadłużona jest Wielka Brytania, Chorwacja i Węgry. Najmniej zadłużonym krajem spoza strefy euro jest Bułgaria, Rumunia i Czechy.