Poza zawieszeniem SKOK-u KNF wystąpi też do sądu z wnioskiem o ogłoszenie uopadłości. SKOK został zawieszony przez KNF z dniem 8 stycznia 2016 roku.
według Komisji aktywa SKOK-u nie są wystarczajace, aby sprostać zobowiązaniom finansowym tej instytucji. Pod koniec października 2015 roku "Kujawiak" odnotował ujemne fundusze własne w kwocie rzętu 77,7 milionów złotych.