Ocenia się, że obniżenie przez Agencję ratingu Polski ma tzw. negatywną perspektywę. Oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo, iż do kolejnej obniżki ratingu dojdzie w ciągu dwóch najbliższych lat.
Obniżenie ratingu tłumaczone jest między innymi rzekomym naruszeniem w Polsce równowagi instytucjonalnej. Taka ocena automatycznie wpłynęła w sposób negatywny na kurs złotego.