Do końca 2015 roku  obrót gruntami rolnymi powyżej 1 hektara był z  podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniony. Od 2016 roku notariusz ma obowiązek naliczania 2 procentowego podatku. Dotyczy to transakcji, gdzie przedmiotem są grunty rolne o powierzchni do 11 hektarów. Dla transakcji, gdy przedmiotem będą grunty rolne powyżej 11 hektarów kupujący będą zwolnieni z podatku.