W chwili obecnej budownictwo energooszczędne nie cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Większa dostępność do dopłat na budowę domów energooszczędnych z pewnością zwiększy zainteresowanie tego rodzaju budownictwem. Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem dopłaty, muszą wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co więcej, im prędzej złożymy wniosek o dofinansowanie na budowę ekodomu, tym większą dopłatę możemy otrzymać.

Osoba, która jest zainteresowana wybudowaniem domu energooszczędnego, może otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Dopłaty do domów energooszczędnych”.  Aby skorzystać z tego programu, należy uprzednio przygotować projekt domu. Z całą pewnością będzie on weryfikowany pod kątem tego, czy inwestycja rzeczywiście jest energooszczędna i przyjazna środowisku naturalnemu.

Kiedy osoba taka dostanie potwierdzenie, że projekt budowy domu spełnia wszelkie niezbędne kryteria, może podpisać umowę z wykonawcą. W następnej kolejności może złożyć wniosek o kredyt z dotacją, która dostępna jest w kilku wybranych bankach.

Kiedy dom energooszczędny zostanie już wybudowany, jego właściciel musi potwierdzić odbiór a następnie wystąpić o dotację.

Jak w przypadku każdej inwestycji, myśląc o domach energooszczędnych, musimy myśleć również o kosztach związanych z budową tego typu domów. Niestety, nie są one niskie. Niemniej jednak inwestycja w ekodom z pewnością zwróci się w postaci niższych kosztów utrzymania, a tym samym rachunków za media itp.

Na jaką kwotę dofinansowania może liczyć osoba, która zdecyduje się na budowę energooszczędnego domu? Jeśli chodzi o domy jednorodzinne, to kwota dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych dla standardu NF15 i 30 tysięcy złotych dla standardu NF40.

Standardy te różnią się wymaganiami odnośnie budownictwa domów energooszczędnych. Standardy te określają także kryteria urządzeń, jakie mają stanowić wyposażenie ekodomu. I tak, przykładowo, jeśli chodzi o AGD, to w przypadku standardu NF15 pralki bębnowe muszą mieć standard co najmniej A+++, natomiast w standardzie NF40 – A++.

Główny zarzut pod kątem dotacji w ramach programu „Dopłaty do domów energooszczędnych” dotyczył wyśrubowanych wytycznych i skomplikowanej biurokracji. W związku z powyższym w bieżącym roku  ma zostać zwiększony dostęp do otrzymania dotacji. Jednym z ułatwień ma być rezygnacja z obowiązku zatrudnienia autoryzowanego weryfikatora do weryfikacji poprawności projektu budowlanego.

Ekodomy uznawane są przez wielu specjalistów za budownictwo przyszłości. Są przyjazne środowisku, ponieważ odznaczają się znacznie mniejszym zużyciem energetycznym, niż tradycyjne domy. Niemniej jednak nie brakuje sceptyków, którzy uważają, że inwestycja ta – jeśli w ogóle się zwróci – to po wielu latach. Należy się w tym momencie zastanowić, czy bardziej zależy nam na oszczędności finansowej, czy wsparciu ochrony środowiska naturalnego.

Z całą pewnością ekodomy nie cieszą się jeszcze w Polsce dostateczną popularnością, aby zmiany w środowisku były wyraźne. Im więcej ekologicznych domów będzie powstawać, tym większej oszczędności energetycznej możemy się spodziewać. Ponadto, biorąc pod uwagę że domy takie będą służyć również kolejnym pokoleniom, wraz z biegiem lat domy energooszczędne z pewnością będą przynosić coraz większe oszczędności finansowe.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN