Płatność ratalna jest dostępna dla brytyjskich klientów, którzy zrobią zakupy na co najmniej 400 funtów. Należność za zakupione towary można rozłożyć na 48 rat. Roczna stopa oprocentowania kredytu  wynosi 16,9 procent. Zakupy na raty objęte są takimi samymi zasadami zwrotów i wymiany jak pozostałe transakcje na platformie internetowej Amazon.