Podatek od nieruchomości, który wynosi 100 złotych lub mniej, należy zapłacić jednorazowo do 15 marca 2016 roku. Dotychczas możliwa była płatność w ratach. Nie zmieniają się natomiast zasady płatności dla osób prawnych. Osoby fizyczne płacące rocznie powyżej 100 złotych za swoje nieruchomości, będą mogły opłacać podatek na dotychczasowych warunkach w czterech ratach w 2016 roku.