Wiele osób jest zdania, że inwestycje długoterminowe są znacznie bardziej opłacalne, niż inwestycje krótkoterminowe. Rzeczywiście, zysk z nich potrafi być znacząco wyższy, jednak nie zapominajmy o tym, że gromadzenie kapitału trwa latami. Co zatem wybrać najlepiej?

Oczywiście nie da się wprost odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, za pomocą jakich narzędzi chcemy zwiększyć swój majątek. Aby nieco ułatwić dokonanie wyboru, przytoczymy pokrótce, czym charakteryzują się oba rodzaje inwestycji.

Inwestycje krótkoterminowe to takie, które trwają mniej niż rok czasu. Mogą to być zarówno lokaty bankowe, jak również aktywa, takie jak: akcje, udziały, papiery wartościowe itp., wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Oczywiście za najbardziej bezpieczne i równie popularne uważa się krótkoterminowe lokaty bankowe. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać nawet osoby, których wiedza z zakresu finansów i ich kontroli nie jest zbyt duża. To bowiem bank obraca naszymi pieniędzmi, gwarantując nam stały procent. Warunkiem jest zamrożenie gotówki na lokacie, co oznacza, że w sytuacji kiedy będziemy chcieli z jakichś powodów wcześniej ją wypłacić, lokata nie przyniesie nam oczekiwanego zysku. Warto w tym miejscu dodać, że krótkoterminowe lokaty bankowe są nisko oprocentowane i możemy liczyć na raczej symboliczny zysk, niż duży zarobek.
Nieco inaczej jest w przypadku bardziej ryzykownych form inwestowania, takich jak wspomniane wyżej aktywa. Inwestycja na przykład w papiery wartościowe może przynieść nam bardzo zadowalający zysk, jednak jest ryzykowna. Zysk nie jest bowiem gwarantowany i równie dobrze możemy stracić pieniądze. Opcja ta jest rekomendowana osobom, które mają pojęcie o rynku finansowym i posiadają doświadczenie w inwestowaniu.

Inwestycje długoterminowe to takie, których okres trwania wynosi dłużej niż 1 rok. Bardzo popularnym rodzajem inwestycji długoterminowych jest inwestycja w nieruchomości. Kupując nieruchomość (mieszkanie, dom, lokal biurowy itp.) i przetrzymując ją na swoją własność przez okres od kilku do kilkunastu lat, możemy liczyć na naprawdę spory zysk. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, które znajdują się w dużych miastach, przy atrakcyjnych ulicach. Oczywiście w tym przypadku również istnieje ryzyko, ponieważ nieruchomość zamiast zyskać, może stracić z jakichś powodów na wartości, jednak mimo wszystko jest to jeden z popularniejszych sposobów na długoterminowe inwestowanie. Pamiętajmy, że przez cały okres, kiedy nieruchomość jest naszą własnością, możemy czerpać dodatkowe zyski z jej wynajmu.
Równie dużą popularnością cieszy się inwestowanie w dzieła sztuki i drogocenną biżuterię.

Inwestycje długoterminowe to również aktywa finansowe, takie jak udziały, akcje, obligacje itp. Okres inwestowania wynosi w tym przypadku powyżej 1 roku do nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Długi czas oczekiwania i wykazanie się cierpliwością może nam zostać sowicie wynagrodzone – inwestycje długoterminowe potrafią bowiem przynieść bardzo duże zyski inwestycyjne.

Dokonując wyboru pomiędzy inwestycją krótkoterminową a długoterminową, musimy kierować się indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Nie da się stwierdzić, że inwestycje na krótki okres czasu zawsze przyniosą mniejszy zysk, niż te na długie lata. Każdy rodzaj inwestycji wiąże się bowiem z ryzykiem, a równocześnie wiele inwestycji może przynieść nam nieoczekiwanie większy zysk, niż tego oczekiwaliśmy.

Wybór rodzaju inwestycji powinien być uzależniony od tego, za pomocą jakich środków chcemy zwiększyć zasób swojego portfela – czy będzie to wpłata na lokatę, czy inwestycja w nieruchomość itp. Istotny jest również czas, jaki możemy poświęcić na pomnożenie zainwestowanego kapitału.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN