Wynajmujący staje się przedsiębiorcą, który rozlicza się na obowiązujących zasadach. Ksiegowość prowadzona jest za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca uzyskujący przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.