Zatrudnienie w bankowości straciło  około 2 tys. osób. Na zamykanie oddziałów ma wpływ kilka czynników. Głównym z nich jest rosnąca popularność  samoobsługowych kanałów dostępu. Coraz więcej klientów korzysta z  bankowości internetowej, wpłatomatów i opłatomatów.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem są fuzje i przejęcia banków, które wiążą się ze zwolnieniami.