Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez osoby młode. Na zmiany czekało wielu Polaków. Po nowelizacji Polacy mogą spodziewać się ważnych zmian – między innymi będzie chodziło o finanse. Banki mają teraz czas na to, aby dostosować swoje systemy do nowych wytycznych. Zmieni się bowiem nie tylko wysokość dopłat do udzielanych przez banki kredytów, ale również zasady, na jakich kredyty te były do tej pory udzielane.

Zmiany w programie będą o tyle istotne, że możliwy ma stać się zakup nieruchomości nie tylko z rynku pierwotnego, ale również z wtórnego. To wielka zmiana, ponieważ dotychczas Polacy mogli kupować w ramach programu jedynie nowe mieszkania i domy. Ich ceny rynkowe za metr kwadratowy najczęściej są o wiele wyższe, niż w przypadku mieszkań i domów używanych. Pomimo dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” finanse wielu młodych osób uniemożliwiały zakup takiego mieszkania. Niejednokrotnie chodziło o kredyt, a dokładniej mówiąc odnowę banku do jego udzielenia. Umożliwienie zakupu nieruchomości z rynku wtórnego da nabywcom większą szansę na to, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy, ponieważ ze względu na niższą cenę mieszkań i domów z rynku wtórnego, również kwota kredytu będzie niższa.

Jeśli chodzi o kredyty, to dostęp do nich będzie miało teraz większe grono osób. Wszystko dzięki temu, że nowelizacja otwiera drzwi do rządowego programu również osobom, które pozostają w nieformalnych związkach partnerskich. Do tej pory szansę na skorzystanie z programu miały jedynie osoby po ślubie oraz single. Umożliwienie udziału w programie osobom, które są w związkach nieformalnych daje szansę na kredyt znacznie większej liczbie osób. Dzięki temu program „Mieszkanie dla Młodych” będzie cieszył się znacznie większym zainteresowaniem, niż do tej pory. Kredyt będą bowiem mogły uzyskać nawet te osoby, które do tej pory nie miały zdolności kredytowej. Będą one mogły starać się o kredyt mieszkaniowy w ramach rządowego programu wspólnie z inną, formalnie niespokrewnioną osobą.

Kolejną ważną kwestią jest wysokość dofinansowania, jaka będzie udzielana osobom, które zakwalifikują się do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Z pewnością nowelizacja wpłynie pozytywnie na finanse rodzin, w których wychowuje się co najmniej dwoje dzieci. Dofinansowanie dla bezdzietnych beneficjentów będzie wynosiło 10 procent. W przypadku osób, które mają na utrzymaniu 1 dziecko, wysokość dofinansowania wyniesie 15 procent. Dla kredytobiorców mających na wychowaniu dwójkę dzieci będzie to już dofinansowanie w wysokości 20 procent, natomiast przy większej liczbie dzieci wyniesie ono aż 30 procent.

Jak widać, zmiany jakie zajdą w zasadach przyznawania dofinansowania w ramach rządowego programu, pozytywnie wpłyną na finanse wielu Polaków. Nowelizacja z całą pewnością otworzy drogę do banków wielu osobom, które chcą uzyskać kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem w ramach „Mieszkania dla Młodych”. Ponadto zmiany będą miały pozytywny wpływ na domowe finanse beneficjentów, gdyż wzrośnie wysokość dofinansowania na zakup metra kwadratowego mieszkania, a także zmienią się ogólne warunki kredytowania mieszkań zakupionych w ramach programu rządowego wsparcia. Pozostaje więc czekać, aż nowelizacja wejdzie w życie i przyszli beneficjenci będą mogli korzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych” już na nowych, bardziej przychylnych jeśli chodzi o finanse i wymogi, zasadach.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN