Wszystkie czynności związane ze  wnioskiem o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne. Wolne od opłat są również zmiany we wpisie, zawieszenie oraz zamknięcie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą korzystać również  z usług udostępnianych w ramach elektronicznego Punktu Kontaktowego.