Statystyki zdają się na to wskazywać. W 2014 roku do kasy ZUS wpłynęło prawie 7 procent więcej pieniędzy z tytułu poboru składki zdrowotnej, niż założyła ustawa budżetowa. Finanse, jakie w ubiegłym roku zgromadził z tego tytułu ZUS wyniosły aż 121 milionów złotych.

Wielu specjalistów rynku wskazuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi coraz większy kapitał finansowy, ale nie przekłada się to na poprawę jakości usług świadczonych przez Państwową Służbę Zdrowia. Wynika z tego, że ZUS oszczędza pieniądze kosztem zdrowia podatników.