Decydując się na wykupienie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na bank nie powinniśmy wybierać pochopnie. Jeśli na dokonanie właściwego wyboru poświęcimy nieco więcej czasu, możemy zaoszczędzić czas i – przede wszystkim – pieniądze. Kluczową kwestią jest porównanie ze sobą ofert tego typu polis ubezpieczeniowych i wybranie tej, której warunki najbardziej odpowiadają naszym potrzebom.

Dlaczego czas jest tak ważny przy wyborze odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej? Jeśli podpisanie polisy ubezpieczeniowej zajmuje dużo czasu, tym później nasz kredyt w banku zostanie uruchomiony. Należy zatem pamiętać o tym, aby procedura podpisania polisy ubezpieczeniowej była prosta. Oczywiście im mniej dokumentów potrzebuje ubezpieczyciel i im formalności jest mniej, tym lepiej, ponieważ to również przełoży się na szybsze uzyskanie polisy, a tym samym uruchomienie naszego kredytu w banku.

Co należy zrobić zanim pójdziemy do ubezpieczyciela po polisę? Przede wszystkim uzyskajmy informację w banku, w którym chcemy uzyskać kredyt, na jaką sumę musi opiewać nasza polisa ubezpieczeniowa. Zazwyczaj kwota ta jest równa kwocie na jaką chcemy uzyskać kredyt bankowy. Może się jednak zdarzyć, że bank będzie miał inne, niestandardowe wymagania, na przykład zabezpieczenie w kwocie wyższej, niż suma kredytu, jaki chcemy od tego banku uzyskać. Dowiedzmy się również, jakie bank stawia przed nami wymagania. Jeśli nie są one szczególne, wybierzmy po prostu najtańsze ubezpieczenie. Jeśli chodzi o ogólne wymagania banku, to są one ujęte w umowie kredytowej.

Kiedy wybierzemy już najbardziej odpowiadającą nam (i bankowi) polisę ubezpieczeniową, musimy dokonać cesji na bank. Przy podpisywaniu ubezpieczenia przekazujemy ubezpieczycielowi informację, na rzecz którego konkretnego banku ma zostać zawarta cesja ubezpieczenia. Procedura wydaje się prosta, jednak pamiętajmy, że niejednokrotnie banki będą wymagały od nas dodatkowego zabezpieczenia. Jest nim zazwyczaj dodatkowa umowa cesji. Podpiszemy ją już nie z ubezpieczycielem, a bankiem, który udziela nam kredyt. Dokument ten powinien przedstawić nam bank. Musi on zostać podpisany nie tylko przez nas, ale również przez ubezpieczyciela, z którym podpisaliśmy już polisę ubezpieczeniową.

W jaki sposób możemy porównać ze sobą towarzystwa ubezpieczeniowe? Najlepszą i najszybszą drogą jest Internet. Zapoznając się z ofertami ubezpieczeń poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, uzyskamy najbardziej przejrzystą i dokładną informację. Będziemy więc mogli z łatwością porównać oferowane polisy i wybrać tę, która spełnia wymogi naszego banku oraz odpowiada naszym indywidualnym kryteriom.

Zakupu polisy ubezpieczeniowej możemy dokonać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wizyta u agenta ubezpieczeniowego, u którego – podobnie jak w Internecie – również możemy porównać oferty kilku towarzystw. Drugim sposobem jest bezpośrednia wizyta w biurze konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanie w siedzibie polisy ubezpieczeniowej. Ostatnim, chyba najbardziej popularnym sposobem na podpisanie polisy z cesją na bank, jest droga online. Zawarcie umowy przez Internet jest najszybszą i najprostszą formą na podpisanie polisy ubezpieczeniowej.

Podsumowując, podpisanie polisy ubezpieczeniowej z cesją na bank, który ma udzielić nam kredyt, nie jest trudne. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej dopełnimy wszelkich formalności z bankiem i uzyskamy od niego informację, jakie warunki musi spełniać nasza polisa ubezpieczeniowa, aby była dla banku akceptowalna.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN