Na rynku wyróżnić można wiele produktów oszczędnościowych, służących oszczędzaniu pieniędzy. Poniżej przedstawimy kilka z nich, które można uznać za jedne z popularniejszych.

Rachunek oszczędnościowy

Jednym z najpopularniejszych sposobów gromadzenia środków finansowych jest założenie rachunku oszczędnościowego. Jest to o tyle korzystny produkt bankowy, że zapewnia nam stały dostęp do zgromadzonych przez nas funduszy. Wybierzmy oprocentowany rachunek oszczędnościowy, dzięki któremu nasz kapitał będzie się stale pomnażał. Możemy oczywiście w każdym momencie wypłacić potrzebną sumę pieniędzy, lub przelać określoną kwotę na inne konto bankowe. Operacje takie nie wpłyną w żaden sposób na oprocentowanie konta, a co za tym idzie, nie utracimy zgromadzonych wcześniej odsetek. Nasze finanse są więc stale dostępne, możemy nimi w dowolny sposób rozporządzać, a równocześnie nasz kapitał na koncie rośnie.

Lokata terminowa

Lokata to zdecydowanie jeden z popularniejszych produktów bankowych. Lokata terminowa jest umową pomiędzy klientem a bankiem. Środki finansowe, które klient decyduje się powierzyć bankowi, lokowane są w banku na określony czas. Gdy umowa dobiegnie końca, bank będzie miał obowiązek wypłacenia naszego początkowego kapitału wraz ze zgromadzonymi odsetkami. W przypadku tego produktu bankowego istnieje już jednak ryzyko utraty części zgromadzonej gotówki. Pieniądze, które zdecydujemy się wpłacić na lokatę, zostaną zamrożone na koncie na określony czas. Jeżeli zdecydujemy się na wcześniejszą wypłatę pieniędzy, zgromadzone przez nas odsetki przepadną i pozostanie nam jedynie kapitał początkowy.

W tym miejscu rozróżnić należy jeszcze lokaty odnawialne oraz lokaty nieodnawialne. Te pierwsze mają to do siebie, że po upłynięciu określonego terminu, lokata klienta jest automatycznie odnawiana. Lokata nieodnawialna cechuje się tym, że w momencie kiedy upłynie termin jej obowiązywania, bank wypłaca klientowi kapitał początkowy wzbogacony o odsetki.

Depozyt bankowy

Depozyt bankowy, nazywany również wkładem bankowym, to kolejny produkt służący oszczędzaniu. W tym przypadku klient przekazuje pod opiekę banku swój majątek. W zamian za to bank wypłacać będzie klientowi odsetki. Ich wysokość uzależniona jest od okresu, na jaki klient zdecyduje się zdeponować majątek w banku, a także od wysokości obowiązujących na rynku stóp procentowych. W trakcie obowiązywania umowy bank ma prawo do dysponowania majątkiem klienta, jakim jest depozyt pieniężny. Najczęściej pieniądze te są przez bank inwestowane, lub przekazywane na poczet kredytów bankowych. Depozyt bankowy mogą stanowić nie tylko pieniądze, ale również wartościowe dokumenty, biżuteria czy papiery wartościowe. Depozyt bankowy stanowi doskonały produkt oszczędnościowy dla osób, które posiadają już większy majątek i chcą go w dalszym ciągu pomnażać, nie angażując się w ten proces.

Obligacje skarbowe

Obligacje to również dość popularny rodzaj pomnażania kapitału. Są to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez rząd. Nabywca pożycza rządowi określoną kwotę, zobowiązując równocześnie do jej zwrotu w określonym, umówionym wcześniej czasie. Gdy ten upłynie do nabywcy wróci pożyczona kwota, powiększona o należne odsetki.

Sposobów na oszczędzanie pieniędzy jest całkiem sporo – banki oferują wiele interesujących produktów, dzięki którym mamy możliwość gromadzenia i pomnażania swojego kapitału. Musimy jedynie dostosować odpowiedni produkt bankowy do naszych możliwości oraz oczekiwań, aby w końcowym rozrachunku przyniósł on nam dochód.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN