Na koniec 2013 roku dług Polaków z tytułu podatków wynosił około 29 miliardów złotych. Pod koniec 2014 roku kwota zadłużenia wyniosła około 38 miliardów złotych. Najczęstsze zaległości wynikały z braku opłat za podatki VAT, CIT oraz PIT. Jak wskazują analitycy rynku, zadłużenie Polaków za ubiegły rok było wyższe, niż deficyt budżetu państwa. Ten bowiem wyniósł około 30 miliardów złotych.