Wymiana nieruchomości, jaka dokonuje się pomiędzy samorządem a Skarbem Państwa podlega normalnie podatkowi od towarów i usług. Taką decyzję wydała Izba Skarbowa w Katowicach. Co to oznacza? Miasta na prawach powiatu, które będą chciały zamienić posiadaną przez siebie nieruchomość na inną, należącą do Skarbu Państwa, będą musiały rozliczyć VAT z tytułu opodatkowanej dostawy towarów.