Poparcie niemieckiego społeczeństwa dla euro spada z powodu greckiego kryzysu i decyzji Europejskiego Banku Centralnego.
Niemieccy  ekonomiści zareagowali negatywnie na podjęty  program zakupów obligacji państwowych. Krok ten miał na celu wpłynięcie na  zbyt niską inflację.
Merkel obawia się, że sytuacja może skłonić walczące o stabilność finansową kraje strefy euro do rezygnacji z radykalnych reform strukturalnych.