Do końca stycznia br. można skorzystać z promocji Deutsche Bank Polska, w ramach której opłata za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu mieszkaniowego w PLN, standardowo wynosząca od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości, zostanie zwrócona Klientom po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty. Promocja dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe w PLN, składanych do 31 stycznia 2015 r., w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego. Polega ona na zwrocie opłaty za inspekcję nieruchomości, poniesionej przez Kredytobiorcę
w momencie składania wniosku, wynoszącej od 300 do 420 zł w zależności od typu nieruchomości. Zwrot ten następuje po wypłacie całości lub pierwszej transzy przyznanej kwoty na rachunek bieżącej obsługi kredytu, w terminie do 15-go dnia kolejnego miesiąca.

Źródło: materiały prasowe