Polityka szwajcarskiego banku centralnego zaczyna mieć wpływ  na działanie tamtejszych banków komercyjnych. Ujemne stopy procentowe sprawiają, że klienci muszą płacić za przechowywanie pieniędzy w bankach. Bank Credit Suisse ogłosił, że klienci instytucjonalni będą musieli płacić za utrzymywanie środków na rachunkach frankowych. Za przechowywanie u siebie pieniędzy każą  płacić także banki niemieckie, na których politykę wpływ ma obniżenie przez EBC stopy depozytowej poniżej zera.