Pierwszy raz od ponad 5 lat w strefie euro pojawiła się deflacja. Spadek cen wyniósł 0,2 procent. Głównym powodem obniżek jest spadek wartości ropy naftowej. Deflacja jest jednym  z najbardziej niebezpiecznych zjawisk hamujących wzrost gospodarczy.Zamówienia przemysłu są przeciągane w oczekiwaniu na niższe ceny co prowadzi do recesji.