Wielu z nich jest zdania, że stopy procentowe ulegną jeszcze obniżeniu. Z tego względu zwołane zostało posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które ma potrwać 2 dni. W trakcie posiedzenia ma zapaść decyzja odnośnie wysokości stóp procentowych. Stopy procentowe mogą ulec obniżeniu od 0,25 do 0,5 punktu procentowego.