Przed rozpoczęciem kryzysu, w Hiszpanii oszczędzało ponad 60 procent rodzin.
Poziom bezrobocia był wtedy około trzy razy niższy niż teraz.
W chwili obecnej zarobki w Hiszpanii znacznie się obniżyły.
Ponad połowa Hiszpanów, nie jest w stanie sprostać nieoczekiwanym wydatkom.
Dodatkowo około 20% Hiszpanów pożycza pieniądze aby przetrwać do pierwszego.