Z podatku VAT będą zwolnione jedynie szkolenia oraz kursy, które organizowane będą w formie oraz na zasadach, które wynikają z odrębnych przepisów. Oznacza to, że organizatorzy szkoleń dalej będą obciążeni VAT-em.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że preferencyjny VAT dotyczy usług kształcenia a także przekwalifikowania zawodowego.
Usługi takie świadczone są przez prywatne firmy szkoleniowe i doradcze, których cele zostaną uznane za zbliżone do podmiotów publicznych.