Gwarancja de minimis, jako pomoc publiczna, zapewnia bankowi, który udziela kredyt, że otrzyma kwotę na jaką zostanie udzielony z powrotem.
Na jaką kwotę kredytobiorca (przedsiębiorstwo) może mieć zapewnioną taką formę pomocy? Na jednego przedsiębiorcę przeznaczona jest kwota w wysokości max. 200 tysięcy euro w okresie 3 kolejnych lat podatkowych.
Aby uzyskać gwarancję de minimis należy złożyć wniosek o udzielenie gwarancji w banku i dołączyć do niego wniosek o kredyt.