Spółka podała ostatnio do publicznej wiadomości komunikat finansowy. Przedstawiciel spółki poinformował, że skonsolidowane przychody, jakie Solar Company SA osiągnęło ze sprzedaży we wrześniu 2014 roku, wyniosły nieco ponad 13 milionów złotych. To bardzo dobry wynik, w porównaniu choćby do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wtedy to skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9,8 miliona złotych. Tegoroczny wynik jest więc dużym sukcesem i oznacza dla spółki progres.