Firma Ade Line, właściciel sieci Almi Decor, złożył we wrocławskim sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.
Właściciel popularnej sieci sklepów z wyposażeniem wnętrz starał się ratować poprzez zmniejszenie kosztów. Zlikwidował np. kilka placówek, poszukiwał również inwestorów, którzy wsparliby firmę finansowo. Działania te jednak na niewiele się zdały, przez co firma musiała ogłosić upadłość.
Niedługo odbędzie się rozprawa, podczas której zostanie podjęta decyzja odnośnie przyszłości Ade Line. Rozprawa ma się odbyć niebawem, pod koniec października 2014 roku.