Łącznie ich zadłużenie wynosi prawie 357 milionów złotych. Najwięcej zadłużonych niepłacących mieszka w Warszawie – sumaryczna wysokość zadłużenia to 42 miliony złotych, oraz w Katowicach – odpowiednio 41 milionów zł. Najmniej – w opolskim i na Podlasiu. Najczęstszą formą zaległości są zaciągnięte pożyczki, a kolejną – niepłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne. (na podstawie: gazetaprawna.pl)