Deweloper Panattoni Europe przyjął w ostatnim czasie plan inwestycyjny. Początkowo jego inwestycje miały pochłonąć 200 milionów euro. Firma zdecydowała się jednak na realizację dodatkowych inwestycji wartych w sumie 150 milionów euro.
Finanse mają zostać rozdysponowane na kilka projektów w różnych krajach, w tym w Polsce.
Panattoni Europe nie wyklucza, że może przeznaczyć na inwestycje jeszcze większe środki finansowe. Musi jednak zostać spełniony pewien warunek, mianowicie dynamika rynku, jaką obserwujemy obecnie, musi zostać zachowana.