Główna referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 2,5, lombardowa 4%, depozytowa 1%, a redyskonta weksli 2,75%. Jest to zgodne z oczekiwaniami i prognozami ekonomistów.