Wartość składek, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dalszym ciągu nie wyegzekwował od dłużników, opiewa na kwotę 55 miliardów złotych.
Okazuje się również, że wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczane na świadczenia emerytalno-rentowe, oceniono na prawie 194 miliardy złotych. To suma o 36 miliardów złotych większa, niż rzeczywiste wpływy do Funduszu, którym zarządza ZUS.
Najwyższa Izba Kontroli przyznaje, że braku skuteczności w egzekwowaniu należności przez ZUS jest alarmująca.