Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie jako zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkodawcy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobiercy już nie będą obligatoryjnie dziedziczyć spadku z wszystkimi zadłużeniami lecz tylko do wysokości przejętego majątku. Chyba, że złożą oświadczenie o odrzuceniu spadku lub przejęciu wprost, czyli z ewentualnym zadłużeniem.
Przed zmianą obligatoryjne było właśnie dziedziczenie wprost, czyli ze wszystkimi zadłużeniami. O odrzuceniu lub przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza należało złożyć oświadczenie u notariusza lub w sądzie rejonowym w ciągu 6 miesięcy od otworzenia testamentu. Osoby nie znające tego prawa mogły popaść w kłopoty finansowe, jeżeli zmarły pozostawił długi przewyższające wartość majątku.