Środki te będą przeznaczone na wycofanie z rynku części zbiorów, co zapobiegnie nadmiernemu spadkowi cen.
Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, nadzwyczajne środki obejmą w większości owoce i warzywa, których nie da się po zbiorach długo przechowywać, a żaden alternatywny rynek zbytu nie jest od razu dostępny.
Wsparcie finansowe ma trafić do wszystkich producentów niezależnie od tego czy należą do organizacji producenckich czy też nie. Środki będą obowiązywać od 18 sierpnia do końca listopada.