W drugim kwartale 2014 roku zysk netto grupy ING Banku Śląskiego wzrósł o kwotę 65,9 milionów złotych. Tym samym grupa zakończyła pierwsze półrocze z wynikiem 282,3 milionów złotych.
Grupa szacowała, że zamknie półrocze z wynikiem 273,9  milionów złotych. Rzeczywisty zysk netto okazał się więc wyższy od zakładanego o 8,4 miliona złotych.
Grupa ING Banku Śląskiego nie kryje zadowolenia i zapowiada dalsze przebijanie dotychczasowych sukcesów.