Oszczędności przeciętnego Polaka to 14,3 tys. zł w depozytach bankowych. Jak poinformowała Rzeczpospolita na podstawie raportu BGŻOptima o oszczędzaniu jest to wynik pięć razy większy niż w 1997 roku i 2,6 razy niż w 2004 roku.
Jak dalej możemy przeczytać w raporcie jest to efekt bogacenia się społeczeństwa. Najwięcej odkładają rolnicy, czyli średnio 335 zł na osobę w ciągu miesiąca. Średnie miesięczne oszczędności osób pracujących na własny rachunek wynoszą 242 zł, pracowników etatowych - 215 zł, emerytów i rencistów - 116 zł.