Walka z kryzysem oraz jego negatywnymi skutkami kosztowała państwa Unii w sumie około 2,5 bilionów euro.
W teorii utracone pieniądze były jedynie pożyczone, powinny więc wrócić do swoich właścicieli. W praktyce wielu specjalistów uważa, że są to pieniądze, które zostały już wydane bezpowrotnie.
Niemniej jednak 2015 rok ma być pierwszym od początku światowego kryzysu, w którym państwa unijne odnotują wzrost gospodarczy. Takie prognozy przedstawia m.in. Komisja Europejska.