Financial Conduct Authority, regulator rynku usług finansowych w Wielkiej Brytanii ustanowił wczoraj, iż oprocentowanie i opłaty za pożyczki krótkoterminowe nie będzie mogło być wyższe niż 100 proc. wysokości pożyczonej sumy. Od 1 stycznia przyszłego roku dzienne oprocentowanie i opłaty za tzw. chwilówki nie może przekraczać 0,8 proc. pożyczonej sumy. Dla przykładu, koszt pożyczki w wys. 100 funtów uzyskanej na trzydzieści dni będzie wynosił 24 funty a nie tak jak obecnie ok. 30 funtów. Natomiast kara za nieterminową spłatę nie będzie mogła przekroczyć 15 funtów.